Lupin the Third: Tokyo Crisis (1998)

Release : 1998-07-24
Genre : Animation, Action, Comedy
Runtime : 95 minutes
Company : TMS Entertainment
Cast : Kanichi Kurita, Makio Inoue, Kiyoshi Kobayashi, Eiko Masuyama, GorĊ Naya, Megumi Hayashibara
Language : ja


Descriptions Lupin the Third: Tokyo Crisis

Lupin attempts and fails to steal a valuable set of Japanese photographic plates. The rightful owner of the plates, Michael Suzuki, is a multimillionaire who is preparing to open a huge water park in Tokyo. Lupin attempts to enlist the help of his steadfast comrades Jigen and Goemon but find them less than reliable; Jigen is suffering from a toothache that throws off his legendary aim, and Goemon has shamefully had his sword, Zantetsuken, stolen by a woman and given to Suzuki to display in his art collection. The group works on a plan with Fujiko to get both the plates and Zantetsuken.

Related Post for Lupin the Third: Tokyo Crisis


    Piranha 3DD (2012)
    The Way Way Back (2013)
    Desert Blue (1999)
    RoboCroc (2013)
Stream Movies Online
Stream Movies Online